‘Liefde ontmaskert’ eerste verslagje

1_Liefde Ontmaskert VOOR

“Liefde ontmaskert” van Goedele Vercnocke is het resultaat van een eigen bewustwordingsproces, dat de schrijfster heeft geïnspireerd om een boek te schrijven, dat ik in ‘preview’ al heb mogen lezen. Goedele wou het met de wereld delen dat mensen helemaal zelf in staat zijn om hun leven een positieve wending te geven. Zo kan je in dit boek kapstokken vinden om je eigen leven zinvol op te bouwen en zo meer liefde en geluk in je leven aan te kunnen trekken. En opbouwen, dat gaat vooral door afleren van alle saboterende programma’s die je hebt geïnstalleerd, zegt de schrijfster. Veel mensen zijn namelijk zo ver afgedwaald van het pad van liefde dat ze de weg naar huis niet meer terug kunnen inden. Dat was bij Goedele ook het geval en dat heeft ze pas ontdekt toen ze al ouder was en zelf kinderen had. Wat zij door de jaren heen beter is gaan begrijpen en toepassen in haar leven, kan je vinden in dit boek.

Het boek bestaat uit 3 grote delen. In het eerste deel kan je op verkenning gaan naar jezelf en word je meegenomen in de wereld van de energie.

Daarbij kan je ook inzien dat energie alles in jezelf en in je leven bepaalt. Je kunt beter begrijpen op welke plaats in het universum jouw ervaringen zich afspelen. Je bent als mens immers een deel van het grote geheel, dat bestaat uit een ‘oneindig trillingsveld’. Wat dat precies is wordt uitvoerig uitgelegd: dat energieveld bestaat uit verschillende frequenties en is afkomstig van een energiebron die in het boek het nulpuntveld wordt genoemd: een zone die overal aanwezig is, alles doordringt en ook alles mogelijk maakt.

De ervaringen en inzichten hebben bij Goedele geleid tot een dieper begrijpen van de zin van pijn en lijden, van de betekenis van religie en het dichten van de kloof tussen wetenschap en spiritualiteit. De schrijfster toont ook aan dat elk mens een specifieke taak op aarde heeft en niet zomaar nutteloos over deze planeet dwaalt op zoek naar geluk. Verder in het boek kan je ook ontdekken wat dit gegeven voor jou kan betekenen. Een belangrijk onderdeel van deel 1 is de wetenschap dat de energie die je zelf uitstraalt de kwaliteit van je leven en je gezondheid bepaalt.

In deel 2 voert de schrijfster je naar jezelf, je kan op ontdekkingstocht gaan naar de delen in jouzelf die nog geheeld mogen worden. Elk mens heeft in zijn leven een aantal thema’s waarrond hij of zij angstige gevoelens heeft gecreëerd. Je kan je daarvan bewust zijn, maar vaak zijn het onbewuste, vage en onwennige situaties die een gevoel wakker maken waar je liever van wegloopt. Je kan dat gevoel geïnstalleerd hebben als gevolg van iets dat gebeurd is of iets dat je als ziel wou komen leren of ervaren op de aarde. Soms zijn dat heel hardnekkige programma’s waar mensen hun hele leven tegenaan lopen. Hoe je te weten komt wat je onbewust meedraagt kan je lezen in deel 2.

Waar iedereen vooral zit op te wachten zijn de oplossingen. Hoe kan je nu al die nare angsten laten varen en meer liefde en flow in je leven ervaren? Dat kan je vernemen in deel 3. Je kan lezen over een geheim dat vele eeuwen enkel voor ingewijden was bestemd. Wanneer je dat geheim doorgrondt zal je snappen dat liefde en geluk gewoon in je eigen handen liggen. Hoe je al deze mooie beloften in je leven kan integreren vind je terug in het derde deel. Misschien ben je alvast nieuwsgierig om zelf aan de slag te gaan? Transformatie is een levenstaak die zich stap voor stap voltrekt. Eerst komt de ervaring, dan het inzicht en tenslotte ga je het in je leven toepassen.

Dit boek kan een poort naar inzicht brengen. Je kan er weetjes en tips in vinden, doorweven met zinnige quotes en ervaringsverhalen. Maar de schijfster raadt vooral aan jouw zelf als gids te volgen. Ik heb er in ieder geval veel inspiratie uit opgesnoven!

 

Julia M. ~ 21 september 2015

2015-09-22T13:19:52+01:00