ACE MEF tools en Space Jet

We gebruiken tools (een hoog intelligente technologie) die aan Dr. S. K.  Ramesh werd doorgegeven om de mensheid te helpen evolueren !
Zo geraak je sneller doorheen de aardse “lessen” of zieleprogramma’s die jouw ziel heeft gekozen. Karma lost op. En nog zoveel meer! 
………
ACE (bewustzijn-bewustzijn-energie) en MEF (manifestatie-verrijking-vervulling).

……..

Doc Ramesh heeft een zeer sterke verbinding met de subtiele wereld,  met de bron. Doc kreeg vanuit de lichtwereld de opdracht door om op aarde en ruimte te laten maken waar de BRON wordt nagebootst. Vanaf dat niveau kreeg hij een bericht om op aarde een ruimte te bouwen die “the nothingness room (= de niets-kamer”) wordt genoemd. Dit is een plek zonder enige MENSELIJKE inmenging, geen lucht, licht, geen geluid, nee.. NIETS.

Deze ruimte is als het hoogste bewustzijn – THE AWARENESS – .. het is een plaats waar de bron ‘bestaat’.. Wanneer hij wat dingen in die ruimte plaatst, worden deze dingen (= vijf elementen) gedeprogrammeerd naar hun oorspronkelijke staat – permanent – en zijn ze drager van dat hoogste bewustzijn.

Wanneer we deze voorwerpen (normale dagelijkse gebruiksvoorwerpen) gebruiken, herkent het bewustzijn in onze cellen deze energie omdat dit resoneert met ons innerlijke wezen, en alle cellen zeggen: “Ik wil zo zijn”.. daarop beginnen alle cellen te regenereren, te genezen , om te transformeren.. zoals ze bedoeld zijn. Ballast en geblokkeerde energie wordt vrijgemaakt.

Breng je mensen in contact met deze voorwerpen, dan evolueren ze naar hun hoogste bedoeling. De waves gaan door alles heen en tot het einde van het multiversum. Daarom kan iedereen die afgestemd is het ook voelen. Wanneer je het niet voelde, betekent dat dat je het contact met je lichaam wat verloren bent, maar het werkt sowieso! Dat voelen komt wel wanneer dat contact wordt hersteld. 

Geen tussenkomst van de therapeut, want het wekt de genezer en de leraar binnenin jou. Je doet het werk helemaal alleen. Voor mij is deze methode de puurste. Na verloop van tijd krijgen mensen informatie van diep in zichzelf, diep verborgen emoties komen naar buiten om te transformeren, het lichaam wordt jonger etc..

De objecten, op deze manier “bewerkt”, helpen mensen om te helen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Deze tools worden genoemd: ACE-MEF tools (Awareness Consciousness Energy gives you Manifestation Enrichtment Fulfilment) Ook de workshops (Solution – Shambala)  zijn bedoeld om ook de genezer/leraar van binnen wakker te maken. Mensen die elke dag oefenen, zien prachtige veranderingen in hun leven. Dit werkt op elk niveau van het leven, ook op onze omgeving.

Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld: zakdoek, pen, oogmaskers, sjaals, maar ook: de Space Jet en de lichtstralers.. wat we gebruiken tijdens de therapie.

Deze tools zijn doordrongen van awareness. Bij de Space jet is er een bonus omdat er energiegolven vrijgemaakt worden door ionisatie. Deze  transporteren (ACE: awareness, consciousness, energy) en reizen onbeperkt in alle richtingen, het hele multiversum ver.

(Iedere uitvinding in de wereld is een techniek afkomstig van ACE (bron: zie hieronder de uitleg) dan wordt deze techniek een technologie, dan een realiteit zoals het werkt)

………
De SPACE JET!
………
Dit toestel ioniseert de ruimte waar het zich bevindt. Daarbij komt energie vrij. Daar de ionisator in de “nothingsness room” heeft verbleven, is deze doordrongen van de energie van awareness. De energie die vrijkomt uit de Space Jet DRAAGT dus de energie van de BRON en bevat dus alles in potentie. Door contact te maken met de bron-energie in de cliënt, zal het lichaam zich ontdoen van blokkerende programmaties.
We stellen dus vast dat de ACE MEF JET alle levende organismen, planten, dieren mensen enz. op alle niveaus verrijkt, optimaliseert en harmoniseert. Dit wil zeggen dat de Jet over het vermogen beschikt om het celgeheugen om te keren en op die manier kan bijdragen tot celverjonging . Het celgeheugen krijgt een reset.
Terwijl je in de Jet ligt/zit worden alle cellen opnieuw naar een gezonde toestand gebracht door jouw zelfgenezende kracht en door jouw vermogen tot welbevinden op een natuurlijke manier te stimuleren. Hierdoor kan je lichaam makkelijker loslaten wat er ooit aan blokkades is gecreëerd en wat niet overeenkomt met je oorspronkelijke blauwdruk. Je hoeft ook niet alle oorzaken van vastgehouden conflicten bewust te kennen. 
Zowel levende als niet-levende elementen in de ruimte worden geactiveerd. De Jet gebruikt deze golven om beschadigde cellen, organen en weefsels te herstellen. Elke cel wordt in teruggebracht in de tijd naar de staat van oorspronkelijke gezondheid (blauwdruk).
………..
De ACE MEF JET helpt om:
– Alle cellen van het lichaam naar een optimale gezondheidstoestand te brengen, door het losweken van belemmerende patronen (het lichaam doet het zelf!)
– Het zelfgenezend en dus regenererend vermogen van het lichaam te activeren
– Deprogrammering in te zetten van bestaande belemmerende downloads (epigenetisch, karmisch, levenservaringen, overtuigingen)
– De bronenergie te activeren die in alles en iedereen aanwezig is, de vibratie te verhogen
– De hoog geladen plasmagolven te genereren die onze cellen tot op DNA niveau opladen en onze geest versterken
– Onze cellen te verjongen (verlengen telomeren)
– Het lichaam te detoxen
– Ons verborgen potentieel te ontplooien en zo onze ongebruikte zintuigen te activeren
– Onze gevoeligheid voor subtiele energie te verhogen
Verhoogt spieruithoudingsvermogen, herstel na sporten te versnellen
– Fysiek herstel te versnellen (breuken, wonden, ..)
– De emotionele en mentale balans te bevorderen, harmoniseren
– Creativiteit en productiviteit te verhogen
– Bescherming te bieden tegen EMF straling
De elementen, het leven, mensen, planten, dieren en eigenlijk ALLES naar het hoogste niveau van bewustzijn te brengen
  • MAAR DE SPACE JET WERKT OOK OP AFSTAND TOT AAN HET EINDE VAN HET MULTIVERSUM !

Mail me via het contactformulier wanneer je het wenst te ervaren!

2021-10-21T13:04:06+02:00