ACE MEF tools en Space Jet

We gebruiken tools die door de lichtkrachten werden doorgegeven aan Dr. Ramesh om de mensheid te helpen evolueren !
Zo geraak je sneller doorheen de aardse “lessen” of zieleprogramma’s die jouw ziel heeft gekozen. Karma lost op. En nog zoveel meer! 
Alles begint bij mijzelf en mijn geluk dat ik Dr. Segu Krishna Ramesh  heb mogen ontmoeten op het juiste moment in mijn leven.
………
I will share some explanation about the findings of Dr. Ramesh..
ACE (awareness-consciousness-energy) en MEF (manifestation-enrichment-fulfilment).
……..
Doc Ramesh has a very strong connection with above, with source. From that level he was get a message to build on earth a space called “the nothingness-room”. This is a place with NO HUMAN interference, no light, no noise, no.. nothing.
(Every invention in the world is a technique coming from ACE (source : see below the explanation) then this technique becomes a technology, then a reality as it works)
So, this space is like the highest consciousness – the awareness – .. is a place where source ‘exist’..When he put some things in that space, these things ( = five elements) become deprogrammed to the their original state, permanently.
When we use this objects (normal daily utensils) the awareness in our cells recognise this energy because this resonates with our inner being, and all the cells say “I want to be like this”.. and our cells start to regenerate, to heal, to transform.. like they are intended te be.
No interference of the therapist, because it awakens the healer and the teacher inside. You do the job all by yourself. For me, this method is the purest. After some time, people get some information from deep inside themselves, deep hidden emotions come out to transform, the body gets younger etc..
The objects, “processed” like this, help people to heal on the physical, emotional, mental ans spiritual level..This tools are named: ACE-MEF tools (Awareness Consciousness Energy gives you Manifestation Enrichtment Fulfilment)The workshops doc created are meant to awaken the healer/teacher inside also. People who practice everyday see wonderful changes in their lives. This works on every level of life, also on our surroundings.
Tools are for example: handkerchief, pen, eye masks, sjawls, and also: the Space Jet and the torches (lichtstralers).. what we use during therapy.
Because the awareness is inside.. it works on the distance.
………
Maandag 21.12.2020  gaan we opnieuw een afstandshealing organiseren met de SPACE JET!
Ik post hier alvast wat die met je lichaam, energie (emotioneel, mentaal, spiritueel) kan doen! Wat ben ik dankbaar dat is op deze manier mensen mag begeleiden om hun hoogste potentieel te ontplooien.. want wij zijn allemaal dat LICHT en die ONEINDIGE bron.
De Space Jet en alle andere tools zijn dus creaties van Dr. Segu Krishna Ramesh die ik kan toepassen om het licht van mensen te helpen ontbranden, te helpen wakker maken, te helpen ont-mantelen. Want wij mensen hebben sluiers van onwetendheid gebouwd rond ons dieper weten.
Doc kreeg de opdracht door om op aarde en ruimte te laten maken waar de BRON wordt nagebootst (geen menselijke tussenkomt, geen geluid, licht, lucht… NIETS). Alle voorwerpen die daarin hebben verbleven zijn doordrongen van AWARENESS.. het hoogste bewustzijn. Bren je mensen daarmee in contact, dan evolueren ze naar hun hoogste bedoeling. De waves gaan door alles heen en tot het einde van het multiversum. Daarom kon iedereen die afgestemd was het ook voelen.
Wanneer je het niet voelde, betekent dat dat je het contact met je lichaam wat verloren bent, maar het werkt sowieso!
………..
Hier de uitleg van de Space Jet!
!!!
Inleiding
Dit toestel ioniseert de ruimte waar het zich bevindt. Daardoor wordt de uitstraling bevorderd van de natuurlijk bestaande scalaire longintudinale elektromagnetische golven die in alle elementen aanwezig zijn. Tegelijkertijd helpt het de bioactieve plasmavelden van levende systemen versterken waardoor het regenererend vermogen van alle lichaamscellen wordt bevorderd. Bovendien draagt de Jet bij aan het herstructureren van water.
We stellen dus vast dat de ACE MEF JET alle levende organismen, planten, dieren mensen enz. op alle niveaus verrijkt, optimaliseert en harmoniseert. Dit wil zeggen dat de Jet over het vermogen beschikt om het celgeheugen om te keren en op die manier kan bijdragen tot celverjonging . MAAR DE SPACE JET WERKT OOK OP AFSTAND TOT AAN HET EINDE VAN HET MULTIVERSUM !
………..
Talrijke experimenten en case studies uit het verleden hebben ons getoond dat de juiste mix van blauwdruk frequenties de menselijk immuunreactie voor virussen, parasieten en immuunverstoringen kan verbeteren, het metabolisme en de hartwerking kan versterken, ontstekingen kan verminderen en dat dit ook een natuurlijke pijnverlichter is. Negentropie en middelspuntszoekende krachten creëren een samenhangende orde in levende systemen, keren ziekten om en draaien het verouderingssysteem om. Ze veranderen chaos in orde. Met de juiste sleutelfrequenties, die het lichaam gebruikt voor alle chemische processen, kan het celgeheugen gereset worden. Terwijl je in de Jet ligt/zit worden alle cellen opnieuw naar een gezonde toestand gebracht door jouw zelfgenezende kracht en door jouw vermogen tot welbevinden op een natuurlijke manier te stimuleren.
!!!!!
De ACE MEF JET helpt om:
– Alle cellen van het lichaam naar een optimale gezondheidstoestand te brengen
– Het zelfgenezend en dus regenererend vermogen van het lichaam te activeren
– De bronenergie te genereren
– De hoog geladen plasmagolven te genereren die onze cellen tot op DNA niveau opladen en onze geest versterken
– De 9 elementen, leven, planten, dieren en eigenlijk ALLES naar het hoogste niveau van bewustzijn te brengen
……..
Wat zijn scalar golven?
Scalar golven is de wiskundige naam die gegeven wordt aan longitudinale golven die door Nicolas Tesla werden gebruikt in vele van zijn uitvindingen, maar vergeten zijn in de laatste 100 jaar! Scalar golven zijn heel krachtige non-Herz energiegolven. Ze hebben geen frequentie, verschijnen als een rechte lijn, zijn sneller dan de lichtsnelheid, ze zijn voorlopig niet meetbaar (er bestaan nog geen meettoestellen voor), maar ze zijn wel voelbaar!
!!!!!
Welke zijn de voordelen van scalar golven?
– Scalar golven kunnen wat transversale golven niet kunnen (ze bewegen in alle richtingen zoals een explosie doet)
– Scalar golven bevatten energie die pulseert (een potentieel dat uitzet en inkrimpt zoals de pomp van het hart)
– Ze kunnen bewegen sneller dan de lichtsnelheid (hierin verschilden de experimenten van Tesla met die van Einstein)
De Space Jet zorgt voor een verhoogd potentieel in elk van ons, zoals wanneer we dit verhogen door onze meditatieoefeningen. De scalar golven kunnen gebruikt worden om tegelijk informatie én energie (ACE – awareness, consciousness, energy) te sturen. Ze kunnen gebruikt worden om een persoon maar ook een hele gemeenschap te healen. Ze kunnen van de ene kant naar de andere kant door de aarde reizen zonder aan kracht te verliezen. Mensen kunnen ook scalar-golf-generators worden wanneer ze 100% van hun potentieel ACE kunnen behouden.
Volgens de Russische astrofysicus Nikolaï Kozerev was de scalaire energie of het absolute potentieel de oorspronkelijke kracht achter het creëren van materie in het universum, de kracht achter alle leven en bewustzijn. Zou dit de missing link kunnen zijn in de theorie van de donkere materie, de string theorie en behandelingen op afstand? Ja, zoals Dr. Ramesh altijd heeft uitgelegd is het de zelf-herhalende vortex van de creatie die hier speelt.
……..
De mogelijkheden van scalaire golven zijn onbegrensd en heel spannend. Het scalaire veld van absoluut potentieel verhoogt het metabolisme van de cel en herstelt het spanningsverschil tussen het inwendige en uitwendige van de cel en repareert cellen dus veel sneller. De Jet produceert ook een ioniserend effect en genereert dus een negentropisch veld (het omgekeerde van chaos veroorzakend). De golven dragen triljoenen verschillende vibraties die steeds krimpen terwijl ze uitgezonden worden en bereiken zo de kern van het celmetabolisme en gaan daar blokkades verwijderen. Negentropie is dus het omgekeerde van entropie en vormt dus het organiserende principe van het leven. Negentropie zorgt dus voor het tegengaan en verwijderen van stresscomponenten. Het creëert dus orde, structuur en coherentie in een levend systeem. Daardoor gaan ziekteprocessen omkeren, het verouderingsproces wordt omgekeerd en negentropie is de sleutel in het healingsproces van niet enkel mensen maar ook van dieren, planten en zelfs van niet-levende structuren. Hetzelfde gebeurt wanneer je de oefeningen van The Solution doet.
……
Hoe werkt dit alles nu?
Het healing systeem in ons lichaam is een cellulair regeneratiesysteem. Elke cel heeft een ingebouwd herstel- en onderhoudssysteem. Dit systeem gebruikt scalaire golven én elektromagnetische golven. De Jet gaat, tegelijk met het ioniseren van de ruimte, de scalaire golven én de elektromagnetsche golven van alle elementen in de kamer activeren. Zowel levende als niet-levende elementen in de ruimte worden geactiveerd. De Jet gebruikt deze golven om beschadigde cellen, organen en weefsels te herstellen. Elke cel wordt in teruggebracht in de tijd naar de staat van oorspronkelijke gezondheid (blauwdruk).
…..
Over stamcellen, verjonging en de wetenschap van het lange leven
In de Sovjet Unie werden ooit verschillende duizenden experimenten gedaan (The Kaznacheyev experiments). Dr. Vlail Kaznacheyev is directeur van het Instituut voor Klinische en Experimentele Geneeskunde in Novosibirsk. Wat er werd aangetoond is dat wanneer er een voortdurend geordende substructuur van buitenaf toegevoegd wordt in het potentieel van de cel, zal het potentieel van de cel geleidelijk aan “opladen” met dat patroon. Met andere woorden het elektromagnetisch veld van het ziekteproces wordt teruggedraaid in de tijd en wordt een healingsproces.
Dit resulteert in wat mensen ervaren bij het gebruik van de Space Jet. Dit is wat ook gebeurt bij het gebruiken van de tools die Dr. Ramesh ontworpen heeft en die in de Praktijk voor Totale Gezondheid gebruikt worden. Zo werken ook de oefeningen die we in The Solution aanleren.
Exciting! (nvdr)
2020-11-16T09:49:45+02:00